เกี่ยวกับเรา

 

หจก.แสงเจริญก้าวหน้า

เป็นผลิตและจำหน่ายยางมะตอยสำเร็จรูป หจก.แสงเจริญก้าวหน้า ได้คำนึงถึง ความสะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับงานซ่อมแซมเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หน่วยงานราชการอื่นๆ และเอกชน ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ยางมะตอยสำเร็จรูป