ขั้นต่ำ 400 ถุง

ภาคใต้ ภาคเหนือไกล 500 ถุง
ซื้อไม่เยอะ ซื้อตามเวปที่เราแนะนำให้

ขายออนไลน์เท่านั้น ไม่มีหน้าร้านจังหวัดต่างๆ

ความเป็นส่วนตัว

 

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )
เว็บไซต์ยางมะตอย เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้ายางมะตอย ออนไลน์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เว็บไซต์ยางมะตอย พยายามรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในการให้บริการของ เว็บไซต์ยางมะตอยตลอดมา

 

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็ปไซด์

1.ข้อมูลที่คุณให้กับ เว็บไซต์ยางมะตอย เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว
2.ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม
และจำนวนหน้าที่เปิดดู
3.ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์ คำแนะนำติชม
4.ข้อมูลอื่นๆ


คุ๊กกี้ ( Cookies )

คุ๊กกี้ จะถูกส่งไปเก็บในเว็บบราวเซอร์ ต่างๆเช่น Firfox, Microsoft Edge, Chrome หรืออื่นๆ โดยแจ้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์เปิดหน้า เว็ปไซต์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับบราวเซอร์ได้ เพื่อใช้ปรับปรุงการใช้งาน เพื่อจดจำบราวเซอร์ หรือเพื่อปรับการแสดงผล อย่างไรก็ตามบราวเซอร์อนุญาตให้คุณตั้งค่าในการรับคุ๊กกี้ แต่อาจมีผลต่อการใช้งานในเว็ปไซต์อื่นๆที่ท่านเข้าใช้งานด้วย

 

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ จะถูกใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์
1.บริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง เว็บไซด์
2.เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
3.สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
4.กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย
5.เปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
6.เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมายทั้งของ เว็บไซต์ยางมะตอย และบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่ เว็บไซต์ยางมะตอย เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า